Categorie: VGV-FAQ

Hoe is de Jefkes-stoet samengesteld ?

Die stoet werd waarschijnlijk gemodelleerd  in de stijl van het marcherende leger van Napoleon Bonaparte, dat lag in 1839 bij de heroprichting van de Jefkes...

Van waar komt de naam “Jefkes”?

Het betreft een jongmansgilde, een clubje van ongehuwde (jonge) mannen. Niet verwonderlijk dat zij genoemd worden naar het christelijke archetype van dé vrijgezel: Sint-Jozef -> Jef...