Palmares

Elk jaar op de feestdag van Sint-Jan (24 juni) of de eerste daaropvolgende zondag – in de praktijk is dat dus altijd de laatste zondag van juni –  wedijveren sinds meer dan 400 jaar alle Jefkes om voor 1 jaar de koningsbreuk te mogen dragen. Zij schieten rond het middaguur allemaal tegelijk met behulp van de klassieke handboog naar de speciale hoofdvogel op de staande wip. Wie ‘m er het eerst afschiet is koning. De Pekes herhalen dit stuntwerk even later en sinds 2014 nemen ook de Mekes de boog ter hand.

Helaas, de identiteit van die koningen hebben we maar gedeeltelijk kunnen achterhalen vanaf 1930; er zijn voor zover wij weten geen geschreven getuigenissen bewaard gebleven die zouden toelaten koningen tussen 1600-1929 te identificeren en ook de huidige lijst is nog voor verbetering vatbaar.

Bemerkingen/verbeteringen van de lijst? Stuur ze naar de webmaster.

Klik op de mini-foto om een groter exemplaar te bekijken – indien beschikbaar.