Categorie: Geschiedenis

1665-1675 Breuk “Sint- Sebastiaen”

Deze breuk verdween in 1902 en dook even later weer op als trofee van de koning der pas opgerichte "Jongmansgilde Sint-Lambertus" alias "Jefkes nr 2". ...

1668 Hoofdman Jefkes overlijdt te Leuven

Joannes Baptista Keyaerts, 18 jaar oud, eerstgeboren zoon van drossaard Guilelmus Keyaerts en Barbara Cecilia de Ro, leerling aan het gymnasium van het H. Drievuldigheidscollege...

1648 Offerande van Jongmans van Leefdaele

De parochie kreeg een "offerande van jongmans van Leefdaele tot enen nieuwen Tabernakel om boven 't hoogheilig Sacrament te dragen in de processie, ontvangen de...

1627 Vergaderingen in het “schuttershuis”

De wethouders vergaderden er meermaals "ter bestraffing van de misdadigers", ondermeer op 10 november 1627. Omdat het kasteel van Leefdaal (toen eigendom van de familie de...