Auteur: adminjmjefkes

1665-1675 Breuk “Sint- Sebastiaen”

Deze breuk verdween in 1902 en dook even later weer op als trofee van de koning der pas opgerichte "Jongmansgilde Sint-Lambertus" alias "Jefkes nr 2". ...

1668 Hoofdman Jefkes overlijdt te Leuven

Joannes Baptista Keyaerts, 18 jaar oud, eerstgeboren zoon van drossaard Guilelmus Keyaerts en Barbara Cecilia de Ro, leerling aan het gymnasium van het H. Drievuldigheidscollege...