Jefkes 1960-1969

selectie
Jos Stroobants K1960 jefkes-liza-trappeniers - versie 2 jefkes-liza-trappeniers 1 - versie 2 1961 Vander Hulst Louis en Trappeniers Frans gift Paula Puttemans JM : 1961
Wieke en Theophile 1964 6 1964 auteur Raymond Verbiest gift Gisele Verboomen : g 1952 jefkes-liza-trappeniers 3
jefkes-liza-trappeniers 4 1965 002 : 1965 1965 004 : 1965 1965 005 : 1965
1965 006 : 1965 koningen-1965 Gust koning keizer 65 koning-jos-morris-met-raymond-verbiest
firmin-derom- 38 1966 044 : 1966 foto-liza-scheers-trappeniers 5 1966 045 : 1966
1966 046 : 1966 1966 048 : 1966 1966 042 : 1966 1966 052 : 1966
1966 033 : 1966 1966 034 : 1966 1966 035 : 1966 1966 036 : 1966
1966 040 : 1966 firmin-derom- 1  koningen 1966 firmin-derom- 4 firmin-derom- 12
firmin-derom- 13 firmin-derom- 14 firmin-derom- 15 firmin-derom- 16
firmin-derom- 28 firmin-derom- 29 firmin-derom- 31 firmin-derom- 33
firmin-derom- 37 dfgbgbhrthd firmin-derom- 45 firmin-derom- 47
firmin-derom- 49 firmin-derom- 50 marcel-morissens- 2 rood-album-fi- 20
slagberg-006 slagberg-007 slagberg-001b slagberg-002-A4
slagberg-003b Koningen 1968 marcel-morissens- 10  1969 kasteel
ereschot marcel-morissens- 12 marcel-morissens- 13 marcel-morissens- 14
marcel-morissens- 11  1969 - koning der koningen marcel-morissens- 1